STRONA GŁÓWNA | WYKAZ TERYTORIALNY | INFORMACJE | LINKI | KONTAKT
Pliki do pobrania:
Wniosek egzekucyjny

Działka gruntowa o nr 1090/101 o powierzchni 1489 m2 z budynkiem mieszkalnym o pow. użytk. 260,52m2 - Rajsko gm. Oświęcim

2018-03-16

 

Oświęcim, dnia 22.02.2018 r.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu

mgr Małgorzata Bociąga - Szot

Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu

ul.Łukasiewicza 4

32-600 Oświęcim

Sygn.akt I KM 1472/08 i inne

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że: w dniu 06.04.2018 r. o godz. 13.30 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Oświęcimiu s. 208 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

 

prawa własności działki gruntowej o nr: 1090/101 o powierzchni 1489 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, murowanym w technologii tradycyjnej, wyposażonym w instalacje wodociągową, elektryczną, c.o. o łącznej powierzchni użytkowej 260,52 m2 oraz budynkiem garażowym z pomieszczeniami gospodarczymi, dla której prowadzona jest ksiega wieczysta w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu o nr: KR1E/00035149/4 oraz udziału w wysokości 1/2 w prawie własności działki gruntowej o nr: 1090/102, stanowiącej drogę dojazdową o łącznej powierzchni 200 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu o nr: KR1E/00040910/8. Nieruchomości położone są w Rajsku gm. Oświęcim przy ul. Wilamowickiej 36

 

 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 439.400,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 329.550,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj kwotę: 43.940,00 zł.

Wadium nalezy wpłacać przelewem na rachunek komornika (55 1020 2384 0000 9502 0063 4618 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Chrzanowie ) albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się data uznania na rachunku komornika).

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Nieruchomość można oglądać w dniu 26.03.2018 r. o godz. 10.00 - 10.15

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 792-525-276 oraz na stronach internetowych: www.komornikoswiecim.pl, www.domaukcyjny.wroc.pl

otrzymania do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Oświęcimiu - art.767 kpc.